/ Betegtájékoztatás

Betegtájékoztatás

Nyitva tartás
Munkanapokon hétfőtől vasárnapig: 07:00 – 22:00 között tart nyitva.
Cím: 1195 Budapest, XIX. ker., Ady Endre út 122-124.
Éjszaka Intézetünkben betegellátás nincsen. Kizárólag akut traumás és akut neurológiai és stroke ügyeleti ellátást végzünk.
Intézetünkben portaszolgálat nem működik.


A vizsgálat elvégzésének két előfeltétele van.


1. feltétel: BEUTALÓ

A pácienseket az Intézetbe a társadalombiztosítás által finanszírozott CT vagy MR vizsgálatra szakorvos (csak és kizárólag szakorvos) utalhatja be. Az ellátás kizárólag a szakorvos beutalója birtokában vehető igénybe. Kérjük, ne felejtsék a beutaló eredeti példányát magukkal hozni!

Kérjük azonban pácienseinket, hogy a vizsgálat elvégeztetése előtt –  a röntgen sugárterhelés és az elektromágneses sugárterhelés ésszerű és szakmailag megalapozott alkalmazása érdekében –  mindenképpen keressenek fel szakorvost és a vizsgálatot csak orvosi ajánlásra végeztessék el!

Felhívjuk a privát pácienseink figyelmét, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően, a CT és MR vizsgálatok szakorvosi/háziorvosi beutaló vagy javaslat nélkül nem végezhetőek el.

Előfordulhat ugyanis, hogy nem CT vagy MR vizsgálatot kell végezni, vagy nem azt a testrészt kell vizsgálni, amit egy laikus gondol.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azok, akik a vizsgálat megkezdése előtt nem tudnak felmutatni szakorvosi beutalót, vagy a vizsgálatot nem a társadalombiztosítás terhére kívánják elszámolni (fizető vagy privát páciens) a vizsgálat ellenértékét a mindenkor hatályban levő Térítési Szabályzat díjtáblázata alapján megtéríteni kötelesek!


2. feltétel: VIZSGÁLATI IDŐPONTKÉRÉS

Miután konzultált szakorvosával, és szakorvosa CT vagy MR vizsgálatra intézetünkbe utalta be, a következő lépés az időpontkérés. A vizsgálatra minden esetben előzetesen időpontot kell kérni.

Az időpontot kérheti egyrészt maga a járó-beteg szakorvos telefonon (+36-1-216-4600) vagy faxon (+36-1-216-4555), ilyen esetben betegünknek (egyes speciális vizsgálatok kivételével) nem kell külön kapcsolatba lépnie intézetünkkel, csak meg kell jelennie a kiadott időpontban.

Előfordulhat, hogy nem a szakorvos kér a páciens számára időpontot. Ilyen esetben a járóbetegnek a beutaló birtokában telefonon (+36-1-216-4600) vagy személyesen kell időpontot kérnie.

A gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőség van vizsgálatkérést on-line kérni. Kollégáink a lehető leghamarabb kapcsolatba lépnek Önökkel.

Ha a vizsgálatot a beteg személyesen kéri, a szakorvosi beutalót a vizsgálati időpontot kiadó recepciósnak az egyértelműség kedvéért be kell mutatni. Telefonon vagy on-line történő időpontkérés esetén a beteg köteles a vizsgálati időpontot kiadó recepcióssal a szakorvosi beutaló tartalma szerinti modalitást (CT v. MR), illetve a vizsgálandó régiót közölni.

Kérjük, hogy a beutalóban kért vizsgálatot az Intézettel pontosan közölni szíveskedjék, és a kért vizsgálattípust (CT vagy MR) illetve a vizsgálandó régiót ne tévesszék el!

Amennyiben a beteg által kért modalitás vagy régió eltér a beutalótól, az Intézet nem köteles a kiadott vizsgálati időpontot tartani illetve új időpontot adhat ki a beteg részére!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiadott időpont csak tájékoztató jellegű, mert a konkrét vizsgálati időpontot az ellátásban érvényesülő szakmai indokok (pl. sürgősségi, akut beteg ellátása), illetve az ellátás várható eredménye miatti indokok (pl. fekvőbeteg ellátása) befolyásolhatják!

A kiadott időpont alapján a pácienset a recepciósunk előjegyzésbe veszi.
A kiadott időpont a páciens kérésére módosítható. Ilyen kérés esetében a recepciósunknak későbbi, új időpontot kell kiadnia. Korábbi időpont csak akkor adható ki, ha a beteg állapotában olyan állapotrosszabbodás alakul ki, amely közvetlen életveszéllyel jár vagy a beteg súlyos, vagy maradandó egészségi károsodást szenvedne (sürgősségi, akut beteg). A sürgősségi ellátás kérésének tényét a szakorvos igazolja, aki ezt köteles a beutalón feltüntetni.

Kivételes esetben (pl. géphiba) előfordulhat, hogy a vizsgálat a kiadott időpontban nem végezhető el. Ilyen esetben az Intézet recepciós kolléganői, a páciens által megadott telefonos elérhetőségen értesítik és új vizsgálati időpontot határoznak meg a páciens részére.

Megjelenés a vizsgálaton, betegfelvétel
A páciens köteles a vizsgálaton vizsgálatra alkalmas állapotban megjelenni.

Amennyiben a vizsgálat jellege megköveteli, a vizsgálatra éhgyomorral illetve megfelelő előkészítést (pl. hashajtás) követően kell megjelenni (ilyen pl. a CT colonoscopia vizsgálat).

Figyelem! Páciensünk köteles a beutalóját, a személyigazolványát és TAJ kártyáját, külföldi esetében Európai Egészségbiztosítási Kártyát magával hozni és a recepción bemutatni!

Kérjük, valamennyi kontroll vizsgálathoz az előző vizsgálat képanyagát és leletét a páciens hozza magával!

Beutalóköteles vizsgálat esetén a köteles a szakorvosi beutaló eredeti (pecséttel és aláírással ellátott) példányát bemutatni. Eredeti beutaló hiányában –  amennyiben a páciens a vizsgálat elvégzését kívánja –  a páciens köteles a vizsgálati díjat a mindenkor hatályban levő díjtáblázat alapján megtéríteni. Meg kell térítenie a vizsgálat ellenértékét az a páciens is, akinek a TAJ száma az on-line TAJ ellenőrzés során érvénytelennek bizonyul (ún. barna kód).

Amennyiben a beteg TAJ kártyát nem tud mutatni, de a TAJ szám közlésére képes, és a TAJ ellenőrzés során kiderül, hogy biztosítása érvényes, akkor a recepciós eltekinthet a TAJ kártya bemutatásától. Ilyen esetben is a személyazonosság igazolása elengedhetetlen!

Amennyiben a páciens személyigazolványt vagy más, személyazonosság azonosítására alkalmas fényképes igazolványt (útlevél, jogosítvány stb.) nem tud bemutatni, a lelet kiadását az Intézet a személyazonosításra alkalmas dokumentum bemutatásáig megtagadja!

A betegfelvétel során a járó-betegek kitöltés céljából megkapják a CT vagy MR beleegyező nyilatkozat formanyomtatványt. A formanyomtatványt letöltheti a vizsgálati időpontkérés menüpontban: letöltés >>>

Privát betegek vizsgálatra jelentkezéskor írásban elfogadják a Térítési Szabályzatot illetve nyilatkoznak a költségviselő beutaló intézet személyéről.

Fekvőbeteg bejelentését a kísérőszemélyzet végzi.

Várakozás a vizsgálatra
A járóbetegek kötelesek a CT illetve MR beleegyező nyilatkozatot a vizsgálat előtt átolvasni, és az Intézet részére szükséges tájékoztatást írásban megadni.
A formanyomtatványt letöltheti a vizsgálati időpontkérés menüpontban: letöltés >>>

A páciensünk a recepciósoktól, az operátoroktól illetve a vizsgálatot irányító radiológus orvostól a vizsgálatot illetve a hozzájárulás megadását megelőzően kérdéseket tehet fel, illetve személyes konzultációt kezdeményezhet az orvossal. A vizsgálatot nem lehet elvégezni, illetve invazív kontrasztanyagot nem lehet a betegnek beadni a beteg beleegyezése nélkül!

A kitöltött formanyomtatványt még a vizsgálat elvégzése előtt le kell adni a recepciósoknak!

Amennyiben a betegnek kórelőzményei vannak, az ezekre vonatkozó dokumentációt, beleértve a filmfelvételeket is, a vizsgálatot végző operátor vagy a fektető részére kell átadni!

Mivel az intézetben portaszolgálat illetve ruhatár nem működik, a beteg vagy más harmadik személyek tulajdonát képező, a folyosón, illetve a váróteremben őrizetlenül hagyott ingóságokért az Intézet felelősséget nem vállal.

Törvényi tilalom folytán az Intézet egész területén tilos a dohányzás!

A folyosón nyilvános, térítésköteles italautomata működik.

A folyosón nemek szerint elkülönített WC illetve mozgássérült WC található.

Pácienseinket kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a tisztaságra.

A járóbetegeket kérjük, hogy várakozási célra elsődlegesen az ülőhelyekkel felszerelt MR illetve CT váróhelyiséget használják, mert a folyosón történő várakozás a mentővel érkező fekvőbetegek szállítását és folyosón történő mozgatását akadályozza.

A fekvőbetegek elhelyezése az erre kialakított részen történik.

A páciensek kötelesek a váróteremben illetve folyosón várakozni és kötelesek tartózkodni attól, hogy viselkedésükkel, társalgásukkal más beteg tájékoztatását, ellátását illetve a betegellátás rendjét megzavarják.

Az Intézet területén mobiltelefon csak a többi páciens nyugalmát nem zavaró módon használható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgálatok nem a járóbetegek érkezési sorrendjében történnek, illetve a vizsgálat nem pontosan a kiadott időpontban történhet, mivel a vizsgálati sorrendet pl. sürgősségi, akut beteg ellátása), illetve az ellátás várható eredménye miatti indokok (pl. fekvőbetegek ellátása) befolyásolhatják!

A recepción a betegek a csúszás mértékéről érdeklődhetnek.

A vizsgálat elvégzése
A CT és az MR vizsgálatokról külön általános tájékoztatót találhat: CT vizsgálat, MR vizsgálat

Minden pácienset a CT- vagy MR operátor a hangosbemondón keresztül
illetve személyesen szólítja a vizsgálatra.

A CT vizsgálóba terhes nő nem léphet be! Működő CT berendezés esetén a CT vizsgálóban más személy nem tartózkodhat.

Az MR vizsgálóba balesetvédelmi okból semmilyen fémtárgyat nem lehet bevinni. Ez alól kivétel az olyan fém, amire a mágneses sugárzás nincs hatással (nem ferromagnetikus fémek). Nem lehet bevinni az MR vizsgálóba olyan tárgyat (óra, bankkártya) sem, amelyben erős mágneses sugárzás kárt okozhat. Az ilyen ingó tárgyakban az erős mágneses sugárzás következtében bekövetkezett károkért az Intézet felelősséget nem vállal!

Az MR vizsgálóba nem lehet belépnie annak, akinek beültetett szívritmus szabályzója vagy beültetett neurostimuálátora van, illetve akinek olyan fémtárgy van a testében, amely a mágneses sugárzás hatására elmozdulhat. Annak a tényét, hogy a beteg testében levő fémtárgy nem ferromagnetikus, a beteg kezelőorvosa írásban köteles a vizsgálat elvégzése előtt igazolni.

A páciens ruháját illetve egyéb tárgyait köteles a vizsgálati öltözőben hagyni. A vizsgálati öltözőhöz a vizsgálat alatt csak a páciens illetve a vizsgálatot végző operátor férhet hozzá.

A vizsgálat elvégzése alatt a páciens köteles a betegfektető illetve az operátor, valamint a vizsgálatot végző orvos utasításait követni.

Felvételek kiadása, leletkiadás, kérdőív kitöltése és fizetés

A radiológiai felvételek átvételének módját itt tekintheti meg:  Leletkiadás

A CT vagy MR vizsgálatot követően, a lelet kiadásával kapcsolatosan, a recepción érdeklődhetnek.
Az elkészült írásos anyag, bármely hétköznap 09:00 és 18:00 óra között átvehető.

A fekvőbetegek részére az Intézet a leletet még a vizsgálat elvégzése napján, legkésőbb a betegszállító megérkezése időpontjáig kiadja.

Amennyiben nem a beteg a személyes átvevő, a leletet csak meghatalmazás csak két tanú (név, lakcím) aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazás alapján adható ki.
A formanyomtatványt letöltheti a vizsgálati időpontkérés menüpontban: letöltés >>>

Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy speciális szakképzettséget (pl. kardiológiai vizsgálatok, emlővizsgálatok) vagy különleges szoftveres feldolgozást igénylő vizsgálatok esetében (pl. CT colonoscopia), illetve ha a vizsgálat jellege konzultáns bevonását teszi szükségessé, a leletkiadás későbbi időpontban történhet. A leletkiadás várható időpontjáról az Intézet recepciósai nyújtanak tájékoztatást.

A páciensek az ellátás befejeztével MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti elégedettségi kérdőívet tölthetnek ki.
A formanyomtatványt letöltheti a vizsgálati időpontkérés menüpontban: letöltés >>>

Privát beteg esetében a vizsgálat elvégzését követően, a Térítési Szabályzat szerinti ellenértéket a recepciós pultnál téríti meg, minden esetben számla ellenében.

Sajtónyilvánosság rendje
Az Intézetben folyó betegellátással összefüggő ügyben sajtónyilatkozatot csak az Intézet ügyvezetője jogosult tenni. Az Intézet ügyvezetője mást írásban felhatalmazhat sajtónyilatkozat tételére.

A sajtótól érkező bármilyen sajtónyilatkozat tételére irányuló telefonos vagy írásbeli megkeresést az ügyvezető igazgató felé kell továbbítani. A telefonon vagy személyesen érdeklődő sajtóképviselőt tájékoztatni kell arról, hogy az alkalmazottak és orvosok egyike sem jogosult nyilatkozattételre.

Az Intézetről készített bármifajta fotó és filmfelvétel kizárólag a RADITEC Kft. ügyvezetőjének előzetes írásbeli engedélye alapján készíthető. Az engedély nélküli filmezést és fotókészítést az Intézeti alkalmazottaknak kötelesek megakadályozni.